Vòng Chú Đại Bi mang tài lộc, may mắn và bình an đến cho bạn

Vòng Chú Đại Bi mang tài lộc, may mắn và bình an đến cho bạn

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như bạn mong muốn. Sự bình an, sức khỏe, tài lộc và may mắn, chẳng hiểu sao lại không thể đến với bạn. Bạn muốn được nhưng điều đó nhưng không biết phải làm...
xem tiếp
Xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm

Xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm

Thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm? Tất cả chúng sinh khổ não trong 10 phương thế giới khi đang chịu khổ mà bạn có thể nhất tâm xưng niệm danh hiệu ngài, thì ngay trong lúc xưng niệm đó...
xem tiếp
Sự tích Bồ Tát Quán Thế Âm

Sự tích Bồ Tát Quán Thế Âm

Kính nguyện cùng phát tâm Bồ Tát từ bi, học hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm hay còn gọi là Bồ Tát Quan Âm, lắng nghe những điều khổ trong thế gian đồng thời hóa độ chúng sinh cùng thành Phật...
xem tiếp
Sự linh ứng của kinh Chú Đại Bi

Sự linh ứng của kinh Chú Đại Bi

Kinh Chú Đại Bi là thần chú của Phật Bà Quan thế Âm Bồ Tát có công năng rất lớn, những ai mà bị bệnh hay tà ma bùa ngãi thì trì tụng chú sẽ liền tiêu trừ bệnh tật, nhưng...
xem tiếp
Không ngờ nhạc chú đại bi tiếng hoa hay đến vậy

Không ngờ nhạc chú đại bi tiếng hoa hay đến vậy

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Hoa Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Hoa nghe khá hay nên chia sẻ cùng mọi người, chúc tất cả các bạn nghe nhạc vui vẻ. Nếu các bạn muốn nghe bản gốc tiếng Phạn thì vào...
xem tiếp
Lợi ích và cách trì kinh chú đại bi 84 câu

Lợi ích và cách trì kinh chú đại bi 84 câu

Kinh Chú Đại Bi là gì? Kinh Chú Đại Bi là bài chú được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập hợp của các Phật, các thần và bồ tát trong tựa kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán...
xem tiếp
Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn giúp an thần thanh tịnh

Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn giúp an thần thanh tịnh

Sơ lược Chú Đại Bi? Chú Đại Bi là bài chú được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập hợp của các Phật, các thần và bồ tát trong tựa kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế...
xem tiếp